A szövetség
Magyar Szakszervezeti Szövetség

Alapítva 2013. december 6.


A szövetség neve, székhelye, hatóköre
A szövetség neve: Magyar Szakszervezeti Szövetség
A szövetség neve angolul, németül, franciául:
Hungarian Trade Union Confederation
Ungarischer Gewerkschaftsbund
Confedération Syndicale Hongroise
A szövetség székhelye: 1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.
A szövetség hatóköre országos, országos érdek-képviseleti szervezet
A szövetség jogi személy.

A szövetség célja és tevékenysége
A szövetség célja a szövetséget alkotó tagszervezetek tagjainak (ideértve a tagszervezetekben tagsággal rendelkező egyesületek tagjait is, a továbbiakban együttesen: a tagszervezetek tagjai) foglalkoztatásra irányuló jogviszonyával kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése, valamint a jelenlegi, a leendő és a volt munkavállalók társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek átfogó képviselete és érvényesítése.

A szövetség a meghatározott céljainak elérése érdekében

a) részt vesz az országos szintű érdekegyeztetésben, annak keretében érdekképviseleti és érdekérvényesítési feladatokat lát el,
b) támogatja a szövetséget alkotó tagszervezetek és azok tagjai érdekérvényesítését,
c) együttműködik más érdekképviseleti szervezetekkel és civil szervezetekkel,
d) a szövetséget alkotó tagszervezetek számára jogi, gazdasági, humánerőforrás-gazdálkodási, informatikai és más, a működésükkel összefüggő szolgáltatásokat nyújt,
e) saját tisztségviselői, valamint a szövetséget alkotó tagszervezetek, továbbá azok tagjai tisztségviselői számára képzési szolgáltatásokat nyújt,
f) elősegíti a szövetséget alkotó tagszervezetek együttműködését,
g) a szövetséget alkotó tagszervezetek tagjai számára – a szövetséget alkotó egyes tagszervezetek igénye és megbízása alapján – különösen gazdasági, jogi, szociális, társadalombiztosítási, kulturális, tömegkommunikációs, informatikai, műszaki, tudományos, munka- és környezetvédelmi, sport, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi, üdültetési, illetve egyéb szolgáltatásokat nyújthat,
h) ellátja a szövetség nemzetközi szervezeti tagságából adódó feladatokat,
i) az a)-h) pontban meghatározott feladatainak ellátása érdekében területi képviseleteket működtet,
j) az a)-h) pontban meghatározott feladatainak ellátása érdekében alapítványt, illetve gazdasági társaságot hozhat létre és működtethet, illetve szövetséghez csatlakozhat.

A szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A szövetség tagszervezetei
A szövetség tagja (tagszervezet) lehet minden olyan, Magyarországon nyilvántartásba vett szakszervezet és szakszervezetek tagságával működő szövetség, amely a szövetség célkitűzéseivel egyetért, az alapszabályt, a Kongresszus, a Szövetségi Tanács és az Elnökség döntéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint a tagdíj megfizetését vállalja.