Hírek
Hálásak vagyunk a Pénzügyminisztériumnak ezért a támogatásért. - VSZ projekt beszámoló

A Vasutasok Szakszervezetének a GINOP-5.3.5-18-2019-00187 „Közlekedési ágazatban, szűkebb értelemben a vasúti dolgozók foglalkoztatása más szemmel Magyarországon” című nyertes projektjének keretében 2021. májusától változatos programsorozat vette kezdetét, mely idén május 31-én zárult. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a Pénzügyminisztériumnak a projekthez nyújtott támogatásáért!

A projekt számokban:

- nyitó- és záró rendezvény 100-100fő,

- 45 darab workshop 450fő,

- 108 darab képzés 400fő,

- 180 coaching ülés,

- 12 konferencia 120 fő négy helyszínen.

Nagyon jól szemlélteti, hogy mennyire változatos formában jártuk körbe a munkavállaláshoz, foglalkoztatáshoz kapcsolódó témákat és milyen szép számban vett részt tagságunk e programsorozaton. Konzorciumi partnerünk a MASZSZ (Magyar Szakszervezeti Szövetség) volt, akikkel együtt a workshopokat és néhány képzést valósítottunk meg. A közös projekt, közös munka még inkább elmélyítette a kapcsolatunkat a vezetés és a tagság szintjén is.

A projekt megvalósítását nagyon megnehezítette a világméretű pandémia járvány. Májusban onlineban tudtunk indulni. 20 online workshopot rendeztünk, amelyeken a foglalkoztatás olyan új formáival ismerkedtünk, mint a home office, amellyel kapcsolatban már a világméretű járvány miatt sajnos konkrét tapasztalatokat is szereztünk. Témáink: Reziliencia a munka világában – A Covid vírus hatása a foglalkoztatásra, munkabeosztásra, Atipikus „étlap” – Atipikus foglalkoztatás Magyarországon, Atipikus foglalkoztatás pro és contra – Atipikus foglalkoztatás előnyei és hátrányai, a munka és magánélet egyensúlya, „Kondenzált munkahét”, „rugalmas munkaidő” – A foglalkoztatás új formái, jó tapasztalatok megosztása. Nagyon inspiráló volt együtt lenni, tapasztalatainkat, élményeinket megosztani és együtt gondolkodni, még ha ez online térben is történt.

Alig vártuk, hogy személyesen is találkozhassunk és erre 2021. szeptemberében került sor, ekkor tudtuk megtartani nagyszabású nyitó rendezvényünket Zamárdiban, amelyen 100 fő jelent meg, valamint 25 workshopot hasonlóan izgalmas témákról esett szó, immár szélesebb körben és személyesen, fontos, hogy tagságunk tájékozódjon az új foglalkoztatási lehetőségekről, a 21. században történt forradalmi felfedezések következtében átalakult munka fogalmáról. Új kihívásokkal kell szembenéznie mind a munkavállalónak, mind a munkáltatóknak, különösen a digitalizáció elterjedése hozott nagy fordulatot nemcsak a munkában, hanem a mindennapi életben, ezért tartottuk fontosnak, hogy 20 képzés az ehhez kapcsolódó kompetenciákat fejlesztő tréning legyen, amelyek az ősz során online formában valósultak meg. Ez különösen az idősebb tagságunk számára volt igen hasznos, hiszen már a sikeres online bejelentkezés is része volt a tanulásnak és sikerélményt adott. De az aktív tagoknak is hasznos volt elmélyíteni, továbbfejleszteni a már meglévő tudásukat, valamint új ismereteket elsajátítani. Zamárdiban 39 általános készséget fejlesztő tréningen is részt vett tagságunk. A gyönyörű környezet és a személyes találkozás öröme is fokozta ezeknek a tréningeknek a hangulatát, sírtunk és nevettünk, tanultunk és szórakoztunk, mélyebben is megismertük a saját és egymás viselkedését az Asszertív kommunikációs tréning során (170fő), személyes hatékonyságunk fejlesztéséhez kaptunk segítséget a Hatékony vagyok, így elérem céljaimat! – személyes hatékonyság fejlesztése (10óra) tréningen (130fő). A felgyorsult világunkban igen fontos, hogy tudatosan gazdálkodjunk véges erőforrásunkkal, az idővel és energiánkkal ehhez kaptunk nagyon jó tippeket a Tudatos idő- és energiagazdálkodás 10 órában képzéseken (90fő). Ezek a képzések nagyban szolgálták szakszervezetünk humánfejlesztését, de összekovácsolta tagságunkat, szorosabb, közvetlenebb kapcsolat alakult ki, amelyre 2020. tavaszi bezárások miatt nagy szükségünk volt

Sajnos a COVID járvány miatt online formában tudtuk folytatni a projektet, mivel tagságunk közfeladatot ellátó személyek, így fokozottabban kellett biztosítanunk az egészségük védelmét, hiszen tömeges megbetegedésük veszélyeztette volna a vasút működését. Az év folyamán 12 informatikai képzés történt: Haladok a korral – informatikai képzés 1. Haladok a korral – informatikai képzés 2. Haladok a korral – informatikai képzés 3. az idősebb generáció számára és a Digitális kompetencia fejlesztése 1. Digitális kompetencia fejlesztése 2. Digitális kompetencia fejlesztése 3. az aktív tagság részére. Ezen kívül négy általános készséget fejlesztő képzésre (került sor nagyon oldott, közvetlen légkörben, személyes formában Miskolcon és Nyíregyházán. 18 onlineképzésben a tagság együttműködési, kommunikációs, konfliktuskezelési és stressz kezelési készségét fejlesztettük. Decemberben 4 helyszínen: Záhonyban, Pécsen, Szegeden és Miskolcon tartottunk összesen 12 konferenciát, ez a rendezvénysorozatunk nagy sikert aratott, a munka, a foglalkoztatás kapcsán nagyon sok érdekes, figyelemreméltó megoldás, gondolat merült fel, jó volt személyesen megosztani egymással a tapasztalatokat, ütköztetni a különböző véleményeket és konszenzusra jutni.

2022-ben is folytatódtak a programok, januárban kezdtük el a coaching üléseket is online formában és 10 online képzés volt, ebből két digitális kompetenciát fejlesztő a többi a modern élet és munka kihívásainak kezelésében segíti a tagságunkat. (Kiégés megelőzése tréning, IT biztonság 10 órában, Digitális kompetencia fejlesztése, Együtt könnyebb! Együttműködési készség fejlesztési tréning, Hajrá! (Motivációs készséget fejlesztő tréning), Együttműködési készség fejlesztés, csoportépítő tréning, Hatékony kommunikációs tréning). Két képzés személyes formában valósult meg Pécsen. Márciusban és áprilisban még további 16 online képzés valósult meg a legváltozatosabb témákban (Milyen csapattárs vagyok? - Együttműködési készség fejlesztési tréning, IT biztonság a mindennapokban, Stresszkezelés tréning, Stresszkezelés a gyakorlatban – 10 órás tréning, Viselkedéskultúra 10 órában, Én és a homeoffice (A munka és a magánélet egyensúlya, Önismeret és interperszonális kompetenciák fejlesztése tréning, Korszerű vezetői kompetenciák, a teljesség igénye nélkül). Szegeden is két tréning valósult meg. Konzorciumi partnerünkkel együtt három közös online képzés volt (Milyen csapattárs vagyok? - Együttműködési készség fejlesztési tréning, Asszertív kommunikáció a munkahelyen, Jogaim a munkahelyen - általános ismeretek), amelyek szintén a közös tudásszerzésen túl hozzájárultak a két szakszervezet kapcsolatának elmélyüléséhez. Még három képzés tartottunk májusban (Még mindig szeretem a munkám –Kiégés megelőzése, Viselkedéskultúra a munkahelyen, Asszertíven együtt! Önismereti és együttműködési tréning). Tagságunk összességében a képzések kapcsán arról számolt be, hogy nagy hatást gyakorolt a mindennapi működésükre, gondolkodásukra. Különösen hasznos volt, úgy érezték, hogy jó volt ez a fajta törődés, hiszen a pandémia és ehhez kapcsolódó félelmek, szorongások feldolgozásában sokat segített, fejlesztette az értelmi és érzelmi intelligenciájukat, fokozta a rezilienciájukat, optimizmusukat, a szociális készségüket, empátiát egymás és önmaguk iránt, ebből a nehéz helyzetből megerősödve bizakodással jöttek ki. Sokat fejlődtek az egyéni coachingok során is, hiszen a személyes figyelem, odafigyelés volt a legjobb a számukra.

A záró rendezvény 2022.május 30-án méltó összegzése és zárása volt a projektnek, ismét személyesen lehetett találkozni. Ez a projekt több szempontból volt értékes és különleges, elsődleges célján túl a tagság gondolkodásmódjának tágításán (a munka, a foglalkoztatás új távlatai és hatékony felfogásán túl), megerősítette, mint közösség közelebb hozta egymáshoz a szakszervezetünk tagságát. A projekt megvalósításában segítséget nyújtott egy szakmai programvezető és egy munkatársa, valamint egy gyakornok és egy kutató.

Hálásak vagyunk a Pénzügyminisztériumnak ezért a támogatásért.